V petek, 22. marca 2019, sta se Miha Brinovec in Nejc Kašič udeležila regijskega otroškega parlamenta v Litiji. Na njem so mladi iz zasavske regije razpravljali o spremembah šolskega sistema. Pogovarjali so se o štirih večjih vsebinskih sklopih in oblikovali skupna stališča:

  1. ODNOSI V ŠOLI:

– odnosi med učitelji in učenci so zelo pomembni – ključno je medsebojno spoštovanje

– odnos učenca do učiteljev, ostalih učencev in pouka je odvisen tudi od vzgoje doma

– učenci si želijo več razrednih ur

– redni obiski govorilnih ur in roditeljskih sestankov pomembno vplivajo na odnos učenca do šole in njegov učni uspeh

– potrebno je krepiti druženje med učenci, medsebojno (učno) pomoč in medgeneracijsko povezovanje

  1. UČNE VSEBINE

– več pouka izven učilnice

– več gibanja

– več praktičnega dela

  1. METODE IN NAČINI DELA

– učenci si želijo več skupinskega dela in samostojnega raziskovanja

– več pogovarjanja o učni snovi

  1. ŠOLA ZA ŽIVLJENJE

– več ur gospodinjstva, tehnike in naravoslovja (praktično zasnovan pouk)

– več poklicne orientacije

– vpeljavo učenje učenja

– vključitev finančne pismenosti v OŠ.

 

V ponedeljek, 8. aprila 2019, bodo predstavniki regijskega otroškega parlamenta svoja stališča predstavili na nacionalnem otroškem parlamentu v dvorani državnega zbora. Med njimi bo tudi predstavnik naše šole, Nejc Kašič.

  1. Barbara Težak, mentorica šolske skupnosti

 

(Skupno 304 obiskov, današnjih obiskov 1)