SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna služba sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka na šoli. Nudi pomoč posameznikom in skupinam ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.
Temeljne naloge šolske svetovalne službe izhajajo iz področij življenja in dela šole:

  • učenje in poučevanje,
  • šolska kultura, vzgoja, klima in red,
  • telesni, osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj,
  • šolanje in karierna orientacija,
  • socialo-ekonomske stiske

ter iz osnovnih vrst dejavnosti

  • pomoč,
  • razvojno-preventivno delo,
  • načrtovanje in evalvacija.

Sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, starši in strokovnjaki v zunanjih ustanovah.

MAJA PLAZAR, pedagoginja

tel. 01 89 71 242 (matična šola Gabrovka, ponedeljek, sreda, petek)

tel. 01 89 72 011 (podružnična šola Dole pri Litiji, četrtek)

maja.plazar@guest.arnes.si

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Dodatna strokovna pomoč se nudi učencem s posebnimi potrebami in z odločbami o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Dodatno strokovno pomoč izvajajo:

 

BARBARA TEŽAK, pedagoginja

barbara.tezak@os-gabrovka-dole.si 

BOJANA CEROVŠEK, pedagoginja

bojana.cerovsek@os-gabrovka-dole.si

KSENIJA PAVLIN, pedagoginja

ksenija.pavlin@guest.arnes.si

VESNA KORES, socialna pedagoginja

vesna.kores@os-gabrovka-dole.si

TAMARA MIŠMAŠ, inkluzivna pedagoginja

tamara.mismas@os-gabrovka-dole.si

 

ALENA DŽAFIĆ DEDIĆ, logopedinja, mobilna izvajalka DSP, zunanja sodelavka iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

alena.dzafic.dedic@zgnl.si

 

 

(Skupno 2.332 obiskov, današnjih obiskov 1)