KNJIŽNIČNI RED ŠOLSKE KNJIŽNICE OŠ GABROVKA – DOLE

Knjižnica izposoja knjižnično gradivo, učence usposablja za uporabo knjižnice in informacijskih virov, daje informacije o knjižničnem gradivu iz šolske zbirke podatkov in iz vzajemne kataložne baze podatkov COBISS.SI.

 

Pravico do izposoje gradiva v šolski knjižnici imajo člani šolske knjižnice OŠ Gabrovka – Dole.

Član knjižnice je tisti, ki se vpiše v šolsko knjižnico in se ravna po tem knjižničnem redu. Člani so lahko vsi učenci in delavci OŠ Gabrovka – Dole.

 

Knjižnica je za uporabnike odprta vsak delovni dan po urniku, ki je obešen na vidnem mestu. Rok izposoje knjižničnega gradiva je 14 dni. Revije, posebno gradivo (zaradi svojega formata ali vsebine), referenčna literatura (enciklopedije, leksikoni, slovarji …) se ne izposojajo na dom, našteto je namenjeno le čitalniški uporabi (uporabi v šolski knjižnici).

 

Za knjige, po katerih je veliko povpraševanje (domače branje, gradivo za seminarske naloge …), lahko knjižničar skrajša rok izposoje.

Rok izposojenega gradiva se lahko podaljša največ dvakrat, kar pa ne velja za knjige, po katerih je veliko povpraševanje.

Število knjig ob enkratni izposoji ni omejeno. Bralcu, ki neredno vrača knjižnično gradivo, lahko knjižničar omeji število izposojenih knjig.

Knjižničar obvešča razrednike o zamudnikih v šolski knjižnici.

Vse gradivo je potrebno vrniti v knjižnico do konca šolskega leta.

 

Če bralec močno poškoduje knjigo ali jo izgubi, jo je dolžan nadomestiti z novo, enako knjigo (ali podobno, če enake ni več mogoče kupiti v knjigarni).

 

Knjižnični oz. čitalniški prostor je namenjen branju, učenju, iskanju gradiva in informacij iz različnih virov, zapisovanju informacij.

Obiskovalci uporabljajo prostore knjižnice oz. čitalnice tako, da ne motijo ostalih uporabnikov.

 

KNJIŽNIČNO GRADIVO

 

Šolska knjižnica ima cca 11000 enot knjižničnega gradiva, ki je računalniško obdelano. Gradivo je urejeno po sistemu prostega pristopa, nekaj strokovne literature, namenjene strokovnim delavcem šole, je v kabinetih.

 

 

Knjižnično gradivo

 

  1. Knjižno gradivo (leposlovje, poučna in strokovna literatura)
  2. Referenčno gradivo (enciklopedije, leksikoni, atlasi, slovarji)
  3. Serijske publikacije (časniki, časopisi, revije)
  4. Neknjižno gradivo (videokasete, zvočne kasete, zgoščenke, diskete, cd-romi, dvd-ji, namenjeni predvsem pouku)
  5. Publikacije šole (šolski časopis …)

 

 

 

Mladinsko leposlovje, urejeno po starostnih stopnjah

 

C – leposlovje za najmlajše (cicibani: od predbralnega obdobja do 9. leta starosti)

P – leposlovje za srednjo starostno stopnjo (pionirji: od 10. do 12. leta starosti)

M – leposlovje za starejšo starostno stopnjo učencev (mladinci: od 13. do 15. leta starosti)

L – ljudsko slovstvo

* – slikanice oz. knjige z velikimi tiskanimi črkami

 

 

 

Poučna in strokovna literatura, urejena po sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija), ločeno za učence in strokovne delavce

 

 

VRSTILCI UDK

 

0             splošno

1             filozofija

2             verstvo

3             družbene vede

4

5             naravoslovne vede

6             uporabne vede, medicina, tehnika

7             umetnost, zabava, šport

8             jezikoslovje, književnost

9             geografija, zgodovina, biografije

(Skupno 937 obiskov, današnjih obiskov 1)