Spoštovani učenci in starši.

Od ponedeljka 8. 3. 2021 morajo učenci od 6. do 9. razreda uporabljati zaščitne maske tudi v razredu.

Vsi ostali učenci pa morajo maske, tako kot do sedaj, uporabljati zunaj razreda.

Zakonske osnove:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0626/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0629/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021030.pdf
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2248

V zadnjem tednu smo spremljali možnosti zagotavljanja »mehurčkov« za posamezne razrede. Ugotovili smo, da v dopoldanskem času, ko poteka pouk »mehurčki« delujejo.

Težave pa se pojavijo po pouku, v času čakanja na prevoze. Učence usmerjamo na čim zgodnejše prevoze. Tiste, ki živijo  bližje, pa na čimprejšnji odhod domov.

Pojavljajo se primeri, da učenci ne upoštevajo navodil in ostajajo v šoli dalj časa, kot je potrebno ali pa se sami odločajo o tem, katerega od prevozov bodo uporabili. Na tak način učenci ogrožajo sebe in druge. V primeru, da bo zaradi tega preseženo dovoljeno število učencev v vozilu, učencu, ki ne upošteva dogovorjenih razporedov voženj, ne bomo mogli zagotoviti prevoza. Starše prosimo, da se o tem pogovorite s svojimi otroci in jih usmerite v dosledno upoštevanje navodil učiteljev. Le na tak način bomo zmanjšali možnosti za prenos morebitnih okužb. V primeru okužb pa odredili karanteno čim manjšemu številu otrok in zaposlenih.

Lep pozdrav

Igor Hostnik

(Skupno 164 obiskov, današnjih obiskov 1)