Sodelovanje občanov pri oblikovanju novega Lokalnega energetskega koncepta občine in povabilo k izpolnjevanje ankete

Kako zmanjšati strošek energije, privarčevati kaj zase in tudi za naše okolje? Zagotovo s sodelovanjem vseh deležnikov in uporabnikov …. in tudi z oblikovanjem skupnih načrtov za ravnanje v prihodnje, kot je Lokalni Energetski Koncept (LEK).

Občina Litija je pristopila k pripravi novega LEK-a za obdobje naslednjih 10 let. Energetski koncept občine je pomemben dokument za načrtovanje trajnostnega energetskega razvoja občine, saj zajema številne ukrepe in predloge, s katerimi lahko občina uresničuje učinkovite, ekonomsko upravičene in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, hišah, stanovanjskih blokih, javnih stavbah in podjetjih. Cilji LEK-a so bolj učinkovita raba energije, ustrezna preskrba z energenti zmanjšanje stroškov ter večja odgovornost do okolja.

Poznavanje trenutnega stanja v občini, v splošnem in v zasebnem sektorju, je začetni temelj snovanja vsakega novega koncepta. Tem več odzivov, kot imamo, bolj natančna bo ta slika stanja in planiranja potreb.

Občanke in občane zato vabimo k reševanju ankete (na spodnji povezavi), ki nam bo podala konkretne podatke o rabi energije v gospodinjstvih in stanovanjskih hišah ter nadalje pomagala pri pripravi Lokalnega energetskega koncepta občine, v mestu in na podeželju.

https://www.1ka.si/a/348031

(anketa je anonimna, če pa bi želeli še sami kaj predlagati ali občini v zvezi s tem kaj sporočiti,

pišite na: obcina.litija@litija.si , s pripisom: za LEK Litija).

 

Osnovna šola Gabrovka – Dole se je odzvala povabilu po sodelovanju. Vabimo vas, da izpolnite anketo in tako omogočite realnejšo sliko o stanju in potrebnih ukrepih za zboljšanje. Učenci se srečujejo z vsebinami, ki obravnavajo to tematiko tudi pri urah obveznih predmetov, dnevih dejavnosti in razširjenem programu.

Igor Hostnik, ravnatelj

(Skupno 67 obiskov, današnjih obiskov 1)