V petek, 23. 1. 2015, smo imeli učenci 5. ̶ 9. razreda OŠ Gabrovka-Dole tehniški dan. Učenci 8. in 9. razreda so obiskali sejem Informativa ter si ogledali Srednjo poklicno in strokovno šolo Bežigrad v Ljubljani. Delo ostalih učencev je potekalo na matični šoli, pridružili so se nam tudi učenci Podružnične šole Dole. Učenci 7. razreda so spoznavali obdelovanje podatkov, učenci 6. in 5. razreda pa so se posvetili mostovom in prikazom.

Učenci 5. razreda smo bili prvo šolsko uro v računalnici, kjer smo si najprej ogledali zabavni animirani film o prečkanju lesenega mostu. Nato smo na spletu posamezno ali v dvojicah poiskali vsak svoj most in ga na kratko opisali. Drugo uro nam je učiteljica Nataša Zupančič preko projekcije predstavila mostove in viadukte. Spoznali smo različne vrste mostov, materiale, iz katerih so zgrajeni ter čemu so namenjeni. Po malici smo si najprej ogledali dva kratka filma, ki sta prikazovala gradnjo mostov. Sledila je projekcija najlepših mostov na svetu. Vsem nam je bil najbolj všeč Aiola Island Bridge. Rešili smo tudi učni list o mostovih. Naslednji dve uri smo se razdelili na dve skupini. Pri učiteljici Maji Sever smo si izbrali most in ga narisali. Vsak si je lahko izbral svojo slikarsko tehniko. Pri učitelju Ivanu Trohi pa so izdelali plakate z naslovom Pod mostom in Na mostu.

Učenci 6. razreda smo se že prvo šolsko uro razdelili v dve skupini. Prva skupina je naprej izdelala plakat na temo prikazi, druga skupina pa je reševala učni list z različnimi diagrami. Naslednjo uro sta se skupini zamenjali. Po malici smo se preselili v računalnico, kjer smo z učiteljico Vesno Kores delali diagrame v računalniškem programu Excel. Četrto uro smo na spletu iskali podatke o mostovih. Zadnjo uro pa smo se posvetili še angleščini in sicer tako, da smo zbrane podatke o najvišjem, najlepšem, najdaljšem in najdražjem mostu s pomočjo učiteljice Alenke Paternoster prevedli v angleščino.

Učenci 7. razreda smo 1. uro začeli z uvodom v današnjo temo. Uvod je vodila učiteljica Tadeja Jesenšek, ki je današnji dan tudi organizirala. Ogledali smo si nekaj prosojnic in dobili učne liste z načini grafičnega prikazovanja. Nekaj znanja smo utrdili, nekaj pa nagradili. Naslednja ura je potekala ločeno, v dveh skupinah. Prva skupina je izdelala plakat in se pogovorila o linijskih diagramih, druga skupina pa je izdelala plakat o točkovnem diagramu. Naslednjo uro smo se zamenjali. V četrti uri je sledilo preverjanje znanja o diagramih in današnji temi, motiviralo pa nas je to, da se lahko naš končni rezultat zapiše v redovalnico, zato smo se zelo potrudili. Zadnjo uro smo se posvetili računalniškemu programu Excel, s pomočjo katerega smo naredili diagram.

Zapisale članice novinarskega krožka: Sara, Pia, Petra, Ana in Taja

(Skupno 164 obiskov, današnjih obiskov 1)