Zavod upravlja Svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:

  • 3 predstavniki ustanovitelja: Irena BOSTIČ, Primož JAKOŠ in Anton SVERŠINA
  • 5 predstavnikov delavcev zavoda: Tjaša BRINOVEC OBOLNAR, Ksenija HRIBAR, Tina PREGRAD PODLOGAR, Simona RESNIK in Nataša ZUPANČIČ
  • 3 predstavniki staršev: Borut POVŠE, Gregor RESNIK in Mateja BLAŽIČ

GRADIVA:

Poslovnik o delu sveta zavoda OŠ Gabrovka-Dole (28.9.2016)


OBJAVE (stanje na dan 6.10.2022):


ZAPISNIKI:
Na spletni strani šole se po sklepu sveta zavoda objavljajo: Dnevni red, prisotnost članov, sprejete sklepe in čas zaključka posamezne seje. Zapisniki v celoti so dostopni v tajništvu šole.
Zapisniki iz 2021/22:
 
 
 
 
 
Zapisniki iz 2020/21:
 
 
 
 
 
Zapisniki iz 2019/20:
 
 
 
 
Zapisniki iz 2018/19:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisniki iz 2017/18:
 
 
 
 
 
 
 
Zapisniki iz 2016/17:
 
 
 
 
 
 
 
Zapisniki iz 2015/16:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisniki iz 2014/15:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnji zapisniki iz 2013/14:
(Skupno 934 obiskov, današnjih obiskov 2)