Značilnosti

 

 • Smo šola s kombiniranimi oddelki, ki so že od nekdaj specifični zaradi pouka.
 • Velik šolski okoliš.
 • Šola ima organizirano VV program v enem kombiniranem oddelku in to od leta 2004. Vrtec obiskuje 19 otrok.
 • V bližini šole v dolini »HLAČ« je možnost uporabe vlečnice v zimskem času. Učenci imajo tukaj športno vzgojo ob ugodnih snežnih razmerah in ob sodelovanju ŠD.
 • Šola kot podružnica je vključena v program »Zdravih« šol, z dodatnimi urami športa in dodatno shemo sadja.

Eigenschaften der Filialschule Dole:

 • Unsere Schule hat kombinierte Klassen (das bedeutet, dass in einer Klasse SchülerInnen verschiedenes Alters sind, die in normalen Verhältnissen verschiedene Klassen besuchen würden), die schon seit jeher sehr spezifisch wegen des Unterrichts sind.
 • Großer Schulbezirk.
 • In unmittelbarer Nähe der Schule, im Tal „Hlače“, können wir im Winterzeit beim Sportunterricht einen Schlepplift benutzen und Skifahren.
 • Unsere Schule ist als Filialschule ins Programm „Gesund“ einbezogen, und zwar mit zusätzlichem Sportunterricht und zusätzlichem Schema der Austeilung frischen Obstes.

 

 

Zgodovina:

Predstavitev

 

 • Stara šola je bila zgrajena 1907. leta in med vojno porušena.
 • Leta 1945 se je pričel pouk v enem samem improviziranem prostoru.
 • Vse do leta 1991 je potekal pouk v stari stavbi šole.
 • Svečana otvoritev novih prostorov je bila 15. junija 1991, šola razpolaga z okoli 800 kvadratnimi metri uporabnega prostora.
 • Zgrajena je bila iz samoprispevka krajanov in prostovoljnim delom otrok in staršev.
 • Šola je kot edina podružnica stopila v program uvajanja devetletke v prvem krogu s 1. in 7. razredom.
 • Deluje kot podružnična šola, poučujejo večinoma učiteljice in učitelji z matične šole.
 • V tem šolskem letu jo obiskuje v 4 oddelkih in oddelku podaljšanega bivanja 49 otrok in 19 otrok v oddelku vrtca, kar je skupaj 68 otrok.

 

Geschichte der Filialschule Dole:

 • Die alte Schule wurde im Jahr 1907 gebaut, aber während des Krieges zerstört.
 • Im Jahr 1945 fing der Unterricht nur in einem improvisierten Raum an.
 • Bis zum Jahr 1991 war der Unterricht in dem alten Gebäude der Schule.
 • Die Eröffnungsfeier der neuen Schule war am 15. Juni 1991. Die Schule verfügt über 800 m2 benutzbarer Fläche.
 • Die neue Schule wurde mit Hilfe der Spenden der Ortsbewohner und der freiwilligen Arbeit der Kinder und Eltern gebaut.
 • Die Schule ist als einzige Filialschule in das Programm der Einführung der neunjährigen Grundschule eingetreten.
 • Im Schuljahr 2011/2012 besuchen unsere Schule in 4 Klassen 44 Schüler und Schülerinnen.

 

HISTORY OF THE BRANCH SCHOOL

 

Introduction:

 • The old school was built in 1907 and was destroyed during the First World War.
 • In 1945 teachers began teaching in a single improvised room..
 • Until 1991 classes were held in the old school building.
 • New premises were inaugurated on June 15th 1991 – The school has about 800 square meters of usable space.
 • It was built from self-imposed contributions from local residents and parents.
 • The school was the only branch school to participate in the first phase of the project of implementing the 9-year primary school with classes 1 and 7.
 • The school is a branch school, with teachers from the main school.
 • In school year 2011/12 there are 43 children in 4 classes and 1 group of after-school program besides 19 children in the kindergarten section, making a total of 62 children.

 

Moj kraj

 

KS Dole pri Litiji leži v litijski občini. Dostop je možen z več strani iz Litije preko Gabrovke ali čez Veliko Presko, iz Radeč po dolini Sopote, iz Dolenjske preko Mirne in Tihaboja ali preko Šentruperta mimo Raven nad Šentrupertom ter iz Šentjanža preko Kostanjevice.

 • Sodi med najobsežnejše, meri 54 kvadratnih kilometrov.
 • Sestavljena je iz 28 naselij, ki se raztezajo na nadmorski višini od 520 do 850 m.
 • KS šteje 766 prebivalcev v 252 gospodinjstvih.
 • Število prebivalcev naglo pada.
 • Zgodovina priča, da so bili kraji omenjeni že v času antike, iz obdobja Rimljanov so nekatera arheološka najdišča, ki jih hranijo v Ljubljani.
 • Naselje se je prvotno imenovalo MARIA THAL.
 • Med 2. svetovno vojno je potekala razmejitvena črta med tedanjima okupatorjema Nemčijo in Italijo.
 • Večina prebivalcev je bilo izseljenih v Nemčijo.

 

Znamenitosti

Oglarstvo in oglarska pot

 

 • Oglarjenje ima na Dolah bogato tradicijo, saj se še danes vedno kuha oglje na tradicionalni način.
 • Turistično tradicijo ohranja 25 oglarjev, ki skuha od 150 do 200 ton oglja.
 • Oglarska pot ima 12 točk, pripravljeno je tudi vodenje za skupine otrok kot učna pot.
 • Tradicijo oglarjenja prenašamo iz roda v rod.

 

   

Projekti

Šola je bila izbrana na razpisu ZRSŠ za izvajanje projekta »Zdrav življenjski slog.«

Cilj je dodatno  vzpodbuditi osnovnošolce k oblikovanju zdravega življenskega sloga.

Priporočena je vsakodnevna strokovno vodena vadba, v skladu s priporočili EU-smernic.

(Skupno 4.821 obiskov, današnjih obiskov 1)