Osnovna šola Gabrovka

 

Začetki šole v Gabrovki segajo v leto 1825. Med vojno oktobra 1943 je bila šola požgana. Leta 1978 je bil zgrajen nov prizidek k stari šoli, v katerem so poleg učilnic in kabinetov tudi telovadnica ter večnamenski prostor za kulturne prireditve. Leta 1999 je steklo poskusno uvajanje devetletne šole v prvem krogu, leta 2003 pa redno devetletno šolanje. Leta 2004 pa se je začela gradnja prizidka in nadomestnih prostorov ter adaptacija že obstoječih, zaradi potrebe devetletke. V času gradnje je pouk potekal v prostorih zdravstvenega doma, učenci predmetne stopnje pa so se nekaj časa vozili na podružnično šolo na Dole. Šola pa je zamenjala tudi nekaj imen: do leta 1952 se je imenovala OŠ Sveti Križ pri Litiji, od 1952 do 1962 se je imenovala OŠ Gabrovka, od 1962 – 1994 OŠ Lojze Hostnik – Jovo, potem spet OŠ Gabrovka od leta 1994 – 1998, OŠ Gabrovka – Dole pa od leta 1998 naprej. V okviru OŠ deluje tudi vrtec. Našo šolo je v šolskem letu 1945/46  obiskovalo 307 učencev, 1978/79 163 učencev, 1999/2000 139 učencev, 2005/06 140 učencev, 2010/11 pa 120 učencev. Danes šolo obiskuje 115 učencev. Šola ima 8 čistih oddelkov in 1 kombiniran oddelek (2. in 3. razred). Vključeni smo v program ZDRAVIH šol in to dokazujemo z dodatnimi urami športne vzgoje ter z zdravo prehrano.

 

Gabrovka- Dole Elementary school

 

The beginnings of the elementary school in Gabrovka go to early 1820`s. During World War 2 in October 1943 the school was burned down. In 1978 there was built a new extension to the old school, which included, in addition to classrooms and private offices, a gym and a multipurpose room for school events. In 2004 they started to build an extension to the school and alternate places. In the time of construction, the class was held in the health centre. The school changed some names, from 1952 the name was Holy Cross Elementary school close to Litija, from 1952 to 1962 it was called Elementary school Gabrovka, from 1962 to 1994 the name was Elementary school Lojze Hostnik- Jovo and then again Elementary school Gabrovka, from 1994 – 1998 and from 1998 forward  Gabrovka- Dole Elementary school. Within the school operates a kindergarten. In 1945/46 the school was visited by 307 students, in 1978/79 by 163, in 1999/2000 by 139, in 2005/06 by 140 and in 2010/11 by 120 students. Today the school is visited by 115 students. The school has 8 clean departments and 1 department in combination of the first and second class.  We are included in the program of healthy schools and we prove it with extra P.E. classes and healthy food. We had a few successful students.

 

 

Grundschule Gabrovka

 

Der Beginn der Grundschule Gabrovka geht in das Jahr 1825 zurück. Während des Zweiten Weltkriegs im Oktober 1943 wurde die Grundschule niedergebrannt. Im Jahr 1978 wurde ein neuer Zubau zu der alten Schule gebaut. Hier waren außer Klassenzimmer und Lehrkabinette noch eine Sporthalle und Mehrzweckraum für Veranstaltungen.

1999 ist die Grundschule Gabrovka in das Programm der Einführung der neunjährigen Grundschule eingetreten und im Jahr 2003 wurde das Programm der neunjährigen Grundschule zur regelmäßigen Schulung.

Wegen der Bedürfnisse der neunjährigen Grundschule ist im Jahr 2004 der Bau eines neuen Zubaus und der Bau der Ersatzräume gestartet. Das alte Gebäude wurde adaptiert. Während des Baus war der Unterricht in den Räumen des Gesundheitszentrums, einige Schüler mussten für eine Zeit lang auch die Filialschule Dole besuchen.

In all diesen Jahren hat die Grundschule Gabrovka auch ihre Namen geändert – bis zum Jahr 1952 hieß die Schule Grundschule Sveti Križ bei Litija, vom 1952 bis 1962 hieß sie Grundschule Gabrovka, von 1962 bis 1994 Grundschule Lojze Hostnik – Jovo, dann wieder Grundschule Gabrovka von 1994 bis 1998 und ab dem Jahr 1998 Grundschule Gabrovka – Dole.

Grundschule Gabrovka – Dole haben im Schuljahr 1945/1946 307 Schüler besucht, im Schuljahr 1978/1979 163 Schüler, im Schuljahr 1999/2000 139 Schüler, im Schuljahr 2005/2006 140 Schüler, im Schuljahr 2011/2011 120 Schüler und heute, im Schuljahr 2011/2012, besuchen die Grundschule Gabrovka 115 Schüler.

Grundschule Gabrovka hat 8 reine Abteilungen bzw. Klassen und eine kombinierte Klasse (zweite und dritte Klasse sind zusammen).

Unsere Grundschule ist im Programm „Gesund“ einbezogen, und zwar mit zusätzlichem Sportunterricht und zusätzlichem Schema der Austeilung frischen Obstes.

 

Gabrovka: Marija Medved, Lara Šinkovec, Zala Lambergar, Sandra Jerič, Klara Dim, Ingrid Železnik

Dole: Nika Lavrič, Mihaela Željko, Sabina Komič

Mentorica: Aleksandra Kokalj
Lektorica za angleški prevod: Alenka Paternoster
(Skupno 1.668 obiskov, današnjih obiskov 1)