Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem:

  • v okviru modela pridobivanja izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti,
  • predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami.

Spletna stran projekta POGUM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Dokument: Projekt POGUM OŠ Gabrovka – Dole v š. l. 2019-2020

(Skupno 1.054 obiskov, današnjih obiskov 1)