Spoštovani!

Naročnik OŠ Gabrovka – Dole vabi vse potencialne ponudnike, da predložijo svojo ponudbo.

Predmet povpraševanja je

NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME na lokaciji Dole pri Litiji 28, 1273 Dole pri Litiji.

Predviden rok o izvedbi del je 30 dni od podpisa pogodbe in izdaje naročilnice naročnika.

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudnik  lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del.

Popolna ponudba se šteje ko ponudnik predloži naslednje obrazce:

PONUDBA – Ponudba – Notranja oprema (9.12.2019) (Ponudba je sestavljena iz treh zavihkov, in sicer: osnovni podatki ponudnika, Ponudba-1, Ponudba-2. Pri zavihku Osnovni podatki ponudnika vnesite podatke za lažjo komunikacijo in pripravo pogodbe. Pri zavihku Ponudba-1 vnesite vašo številko dokumenta, datum veljavnosti ponudbe in datume ter ga natisnite, podpišite in žigosajte. Pri zavihku Ponudba-2 so nanizani artikli s specifikacijo. V koloni 4 (cena) in 6 (DDV) vnesite ustrezne vrednosti. Vse dokumente ustrezno izpolnjene in v pdf. obliki pošljite kot je navedeno v nadaljnjih navodilih) . Veljavnost ponudbe mora biti 90 dni.

OSNUTEK POGODBE – Osnutek pogodbe (10.12.2019) (V pogodbo vnesite manjkajoče podatke, jo natisnite, podpišite in žigosajte. S podpisom potrjujete, da se z vsebino pogodbe strinjate. Izpolnjen dokument, v pdf. obliki, pošljite kot je navedeno v nadaljnjih navodilih). Po zaključku postopka bomo z izbranim ponudnikom ponovno podpisali pogodbo.

Za lažjo pripravo ponudbe si lahko ponudnik prostor ogleda. Za ogled prostora se dogovorite na telefonski številki 01/ 89 71 242, od 8. do 12. ure

Ponudbe pričakujemo do najkasneje 16. 12. 2019 do 12. ure na e-naslov o-gabrovka.lj@guest.arnes.si ali na naslov OŠ GABROVKA – DOLE, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka.

Naročnik si pridružuje pravico do sprememb količin posameznih artiklov, navedenih v razpisni ponudbi, glede na spremembe potreb, na katere nima vpliva.

Naročnik se bo po prejemu pravočasnih ponudb nato odločil za ponudnika, ki bo najugodnejši za naš zavod. Ter z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o nakupu, dobavi in montaži.  

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. številki 01/89 71 242.

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)