Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Podpisano izjavo je potrebno posredovati pred prihodom učenca v šolo (lahko po e-pošti, pošti, v nabiralnik šole v Gabrovki). Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. V takem primeru se starši posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Da bomo lahko pripravili in organizirali dejavnost v skladu z navodili, vas prosimo, da nam v čim krajšem času (najkasneje do 13. 5. 2020, do 9. ure) posredujete podatke o potrebi po vključitvi v jutranje varstvo, podaljšano bivanje in način prihajanja in odhajanja iz šole. Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način. Podatke nam posredujete z elektronskim obrazcem.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili in pripravili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti. V tem tednu vam bomo posredovali natančne informacije o organizaciji in poteku pouka in dejavnosti od 18. 5. dalje.

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD 18. 5. 2020 DALJE: 

  1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
  2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
  3. Izvajale se  bodo le tiste dejavnosti razširjenega programa, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.
  4. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
  5. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
  6. Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

Lep pozdrav

Igor Hostnik

(Skupno 656 obiskov, današnjih obiskov 1)