Prvega sestanka šolske skupnosti matične šole, ki je bil v ponedeljek, 5. oktobra 2020, so se udeležili Nik Pene iz 4. razreda, Jaka Resnik Ilnikar iz 5. razreda, Žana Utenkar iz 6. razreda, Ana Kralj iz 7. razreda, Tjaša Vočanec iz 8. razreda ter Žiga Dremelj iz 9. razreda.

Mentorica je udeležence najprej seznanila z realizacijo programa šolske skupnosti v preteklem šolskem letu. Glede na to, da smo marca zaradi epidemije korona virusa ostali doma, je bila večina programa uspešno izvedena. V lanskem šolskem letu smo zbrali skoraj 16,5 t starega papirja – kar je enaka količina kot leto prej – ob tem pa je potrebno poudariti, da smo bili kar dva meseca doma. Izvedli smo novoletne ustvarjalne delavnice za učence v oddelkih podaljšanega bivanja. Z rdečimi pentljami smo se spomnili na dan boja proti aidsu, štirje učenci so se udeležili okrogle mize o nasilju na Osnovni šoli Šmartno, poslovili smo se od učitelja angleščine Ivana Janeza Trohe, izvedli akcijo Učitelj za eno uro, sooblikovali šolske jedilnike, izvedli šolski otroški parlament, štirje učenci šole pa so našo šolo zastopali tudi na občinskem parlamentu v Litiji.

V nadaljevanju sestanka so potekale volitve predstavnikov učencev v šolske komisije in delovne time. Manca Sadar Bevc je postala predstavnica učencev v komisiji za šolsko prehrano, Nino Cerovšek pa predstavnik učencev v tehnični komisiji. Domen Grčar je bil že lani izvoljen za predstavnika v timu Zdrave šole in to funkcijo opravlja še to leto.

Sledila so poročila predstavnikov oddelkov. Učenci so pohvalili:

– časovno razporeditev razdeljevanja kosila

– razdelitev malice (po razredih)

– urejeno šolo in šolsko okolico (prebarvani goli, ograje)

– prijazne učitelje in učence

– akcijo Učitelj za en dan

– izmenjavo učencev med šolama in manjšo gnečo na šoli.

Podali pa so tudi pripombe, pobude in predloge. Mlajši učenci si želijo menjavo kovinskih omaric, kar je ravnatelj že odobril. Radi bi imeli tudi več ur gibanja po kosilu, učenci 6. razreda pa možnost izbire treh neobveznih izbirnih predmetov. Opozorili so na puščanje strehe v telovadnici in v učilnici naravoslovja. Ravnatelj se problematike zaveda in jo že poskuša urediti. Želijo si tudi menjave oken in zaves v srednjem delu šole. Opozorili so na zlomljene ali poškodovane klopi v zgornjem parku – tudi za to se je ravnatelj z nekaterimi učenci že dogovoril – pa tudi na igrišču in v spodnjem parku. Učenci predmetne stopnje so prosili, da bi več pouka potekalo na prostem. Učenci 6. razreda pa so opozorili na neustrezno tablo v učilnici matematike ter težave s projektorjem v učilnici gospodinjstva.

Pogovarjali smo se tudi o ustreznem ravnanju s hrano. Učenci so opazili, da se nekateri učenci z njo obmetavajo ali pa da zavržejo cele kose kruha. Pri tem smo se strinjali, da bi moral vsak učenec spoštljivo ravnati s hrano ter da bi moral vzeti toliko, kot bo pojedel. Količina zavržene hrane je namreč zelo velika.

Odprli smo tudi problematiko stranišč. Pozivamo vse učence, da ustrezno počistijo za seboj ter ne povzročajo umazanije, saj stranišča uporabljajo vsi učenci.

Učenci 7. razreda so odprli tudi razpravo o menjavi zvonca, a smo se strinjali, da bi bilo najprej potrebno pridobiti večinsko podporo vseh učencev in učiteljev na šoli, saj se z menjavo zvonca ne strinjajo vsi.

Ob koncu je mentorica šolske skupnosti predstavila program dela za letošnje šolsko leto. Zbiralne akcije bodo potekale tudi letos. Veseli bomo, če boste v šolo prinašali star papir – če je le možno, zvezanega z vrvico ali selotejpom. Za šolski sklad zbiramo tudi zamaške, sodelovali pa bomo tudi v akciji Podari zvezek. Prejšnji teden smo že izpeljali akcijo učitelj za eno uro, pri kateri so učenci lahko poučevali v svoje sošolce. Učitelji so učence pohvalili za izpeljane ure. Načrtujemo tudi izvedbo šolskega otroškega parlamenta, ki bo letos potekal 7. decembra na Dolah. Tema je enaka kot lansko leto – Moja poklicna prihodnost. In še novost. Skupina šolske skupnosti bo letos potekala v drugačni obliki. Dobivali se bomo 1x na dva meseca v popoldanskem času, se pogovarjali o določeni temi in si ogledali tudi film. Vljudno vabljeni učenci od 6. do 9. razreda.

Barbara Težak, mentorica šolske skupnosti

(Skupno 199 obiskov, današnjih obiskov 1)