V četrtek, 8. oktobra 2020, je bil prvi sestanek šolske skupnosti na Podružnični šoli Dole. Udeležili so se ga Matic Mlakar iz 4. razreda, Neža Brinovec iz 5. razreda, Aleš Jesenšek iz 6. razreda, Jan Lušina iz 7. razreda, Ben Močilar in Miha Brinovec iz 9. razreda.

Mentorica je udeležence najprej seznanila z realizacijo programa šolske skupnosti v preteklem šolskem letu. Glede na to, da smo marca zaradi epidemije korona virusa ostali doma, je bila večina programa uspešno izvedena. V lanskem šolskem letu smo zbrali skoraj 16,5 t starega papirja – kar je enaka količina kot leto prej, ob tem pa je potrebno poudariti, da smo bili kar dva meseca doma. Izvedli smo novoletne ustvarjalne delavnice za učence v oddelkih podaljšanega bivanja. Z rdečimi pentljami smo se spomnili na dan boja proti aidsu, štirje učenci so se udeležili okrogle mize o nasilju na Osnovni šoli Šmartno, poslovili smo se od učitelja angleščine Ivana Janeza Trohe, izvedli akcijo Učitelj za eno uro, sooblikovali šolske jedilnike, izvedli šolski otroški parlament, štirje učenci šole pa so našo šolo zastopali tudi na občinskem parlamentu v Litiji.

V nadaljevanju sestanka so potekale volitve predstavnikov učencev v šolske komisije in delovne time. Lan Sluga je postal predstavnik učencev v komisiji za šolsko prehrano, Aleš Jesenšek pa v timu zdrave šole. Tian Cimermen je bil že lani imenovan za predstavnika učencev v tehnični komisiji in to funkcijo opravlja še to leto.

Sledila so poročila predstavnikov oddelkov. Učenci so pohvalili:

– novo šolo in učilnice

– vodne igre ob koncu šolskega leta v OPB

– možnost preživljanja časa pred poukom zunaj

– proste ure.

Podali so tudi pobude in predloge:

– igra v gozdu v okviru OPB-ja → učenci se lahko letos priključijo krožku oglarjenja, ki ga izvaja g. Prah; učenci 4. in 5. razreda pa že del pouka preživijo v gozdu kot »gozdni razred«

– nova mreža, prebarvanje golov, nove črte na igrišču → učenci naj se zorganizirajo in naredijo delovno akcijo

– možnost igranja nogometa pred poukom → sklenili smo, da bo možnost igranja nogometa zjutraj enaka dogovoru, ki smo ga oblikovali z učenci v Gabrovki

– boljši računalniki → ti so najnovejši, težava je v omrežju, ki se bo počasi uredilo

– zvočniki → v nekaterih učilnicah je vgrajena zvočna postaja, v drugih bomo to poskušali rešiti z nakupom zvočnikov

– bralni kotiček v knjižnici → žal ni prostora

– popravilo klopi → dokupile se bodo letvice

– ure v razredih → se bodo namestile

– učenci nosijo ključe od omaric domov → ravnatelj predlog podpira

– kosilo pred 13.05 za učence predmetne stopnje → ni možno zaradi upoštevanja priporočil NIJZ

V razpravi smo oblikovali pravila glede uporabe žoge v jutranjem in popoldanskem času. Glede uporabe žoge pred poukom je ravnatelj poudaril, da morajo učenci spoštovati navodila dežurnega učitelja. To pomeni, da žogo izroči dežurni učitelj (ne smejo imeti svoje), učenci pa jo ob dogovorjenem času vrnejo. Učitelj tudi presodi, ali je športna aktivnost na igrišču možna (vreme, vlažnost igrišča, ustrezno obnašanje učencev ipd.). Mentorica je učence opozorila, da so imeli učenci v Gabrovki večkrat prepoved žoge v jutranjem času, ker se niso držali dogovora.

V popoldanskem času imajo prednost organizirane dejavnosti (OPB, gibanje v RaP-u ipd.). Lahko pa se dogovorijo z učiteljem OPB (ali dežurnim učiteljem – v času proste ure) in se ustrezno vključijo v igro.

Pouk (tudi dopolnilni/dodatni pouk ali priprave na tekmovanje) ima prednost pred vsakršnim prostim časom. Ravnatelj od učencev pričakuje spoštljivo in ustrezno vedenje do učiteljev in ostalih učencev ter spoštljivo ravnanje s šolsko lastnino ter lastnino ostalih učencev.

Vsakršno nasilno ali nespoštljivo obnašanje do učencev, učiteljev ali drugih delavcev šole je nesprejemljivo.

Ob koncu je mentorica šolske skupnosti predstavila program dela za letošnje šolsko leto. Zbiralne akcije bodo potekale tudi letos. Veseli bomo, če boste v šolo prinašali star papir – če je le možno, zvezanega z vrvico ali selotejpom. Za šolski sklad zbiramo tudi zamaške, sodelovali pa bomo tudi v akciji Podari zvezek. Prejšnji teden smo že izpeljali akcijo učitelj za eno uro, pri kateri so učenci lahko poučevali svoje sošolce. Učitelji so učence pohvalili za izpeljane ure. Načrtujemo tudi izvedbo šolskega otroškega parlamenta, ki bo letos potekal 7. decembra na Dolah. Tema je enaka kot lansko leto – Moja poklicna prihodnost. In še novost. Skupina šolske skupnosti bo letos potekala v drugačni obliki. Dobivali se bomo 1x na dva meseca v popoldanskem času, se pogovarjali o določeni temi in si ogledali tudi film. Prvič se bomo srečali v torek, 13. 10. 2020.

Barbara Težak, mentorica šolske skupnosti

(Skupno 126 obiskov, današnjih obiskov 1)