Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so
prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi 0
otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Več: okrožnica – sprememba ZUPJS

(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov 1)