Šolski otroški parlament je priložnost, da mladi izrazijo svoje poglede ter da se sliši njihov glas. Letos so razmišljali o šolstvu in šolskem sistemu.

V petek, 8. 12. 2017, so se predstavniki oddelkov zbrali v zbornici OŠ Gabrovka na šolskem otroškem parlamentu. Za predsednico parlamenta so potrdili Petro Mejaš, učenko 9. razreda. V prvem delu so predstavili razmišljanje svojih sošolcev o izbrani temi. Slišali smo mnogo zrelih ugotovitev. V drugem delu so mlajši učenci risali, kakšna bi bila šola za življenje, učenci od 4. do 9. razreda pa so sodelovali v razpravi.

Po njihovem mnenju ima slovenski šolski sistem številne dobre plati: osnovno šolanje financira država, šola je le med tednom, imamo raznoliko prehrano, šola ima lepe prostore, v šoli nimamo uniform, učimo se več različnih predmetov, način ocenjevanja – testov ne pišemo cel dan in pri vseh predmetih naenkrat. Predlagali pa so, da bi se šola pričela ob 9.00.

Za izboljšanje materialnih pogojev za pouk so predlagali:

 • večjo telovadnico, nove stole, ureditev podstrešja in kanalizacije, ki še vedno zamaka v dekliški garderobi na Dolah
 • pregled tabel (podstrešje, TIT, LVZ) in namestitev klim v Gabrovki
 • menjavo miz v učilnici tehnike ter ustrezne projektorje v učilnicah na obeh šolah.

Med pomembne predmete v osnovni šoli uvrščajo slovenščino, angleščino, matematiko ter DKE, radi pa imajo predvsem likovno umetnost, športno vzgojo, tehniko in tehnologijo, mlajši pa so izpostavili tudi angleščino. Šolski predmetnik bi obogatili s kuhanjem, – preživetje v naravi, drugimi tujimi jeziki (npr. španščina), spoznavanjem krajev (v živo, z izkustvi), krepitvijo samostojnosti/neodvisnosti od staršev in hišnimi ljubljenčki (pri naravoslovju, za opis živali pri slovenščini ipd.).

Glede načinov poučevanja je večini učencev všeč, ko jim učitelj razlaga učno snov in učenci poslušajo. Želijo pa si manj sedenja. Po njihovem mnenju večina učiteljev podaja učno snov na zanimiv način, se zelo potrudijo, da je pouk zanimiv, dober in poučen. Predlogi učencev:

 • učenci en dan prevzamejo vlogo učitelja
 • učna snov se podaja na različne načine (več slik, posnetkov)
 • več gibanja na prostem
 • učenje naj bo bolj izkustveno (v življenjskih situacijah)
 • učenje v naravi (opazovanje živali, narave, spoznavanje krajev ipd.).

Zadnja tema, o kateri so razpravljali, so bili medsebojni odnosi. Učenci so izpostavili, da imajo občutek, da imajo v oddelkih dobre medsebojne odnose, slabši pa so odnosi med oddelki.

Predlogi učencev:

 • ne uporabljamo žaljivk
 • ne odreagiramo ob vsakem neprimernem ravnanju
 • smo strpni
 • na RU izpostavimo pozitivne lastnosti sošolcev
 • organiziramo druženje učencev različnih razredov
 • listki z dobrimi mislimi /dejanji sošolcev.

V zadnjem delu so parlamentarci izvolili predstavnike za občinski otroški parlament. Letos bodo OŠ Gabrovka-Dole zastopali Miha Brinovec, Sara Uštar, Maša Grčar in Karmen Zavrl.

Sklepi šolskega otroškega parlamenta:

 1. Dobri materialni pogoji so pomembni za kvalitetno učenje.
 2. Učne vsebine se nam ne zdijo prezahtevne ali preobsežne. Splošna izobrazba je pomembna za življenje.
 3. Želimo si več aktivnih metod dela, izkustvenega učenja in različnih načinov podajanja učne snovi.
 4. Dobri medsebojni odnosi so pomembni za počutje na šoli, kar vpliva tudi na učenje.

Zapisala: Barbara Težak

Fotografije: Pia Utenkar

(Skupno 366 obiskov, današnjih obiskov 1)