Podaljšano bivanje

V letošnjem šolskem letu podaljšano bivanje zajema štiri oddelke, tri v Gabrovki in enega na Dolah pri Litiji:

ODDELEK 1. razreda – učiteljica Jana Marolt

ODDELEK 2. in 3. razreda – učiteljica Vida Merčun

ODDELEK 4. in 5. razreda – učiteljica Matejka Strah

ODDELEK PB DOLE (1. – 5. razred) – učiteljice Aleksandra Kokalj, Nataša Cerovšek in Polona Kukovica

 

Podaljšano bivanje poteka vsak dan od 11.30 do 16.30 v Gabrovki ter od 11.30 do 15.00 na Dolah pri Litiji. V tem času se odvijajo naslednje dejavnosti:

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI (socialne igre, družabne igre, plesne in rajalne igre …)

PREHRANA (kosilo in popoldanska malica)

GIBALNE DEJAVNOSTI (športne igre na igrišču, v telovadnici, v parku …)

SAMOSTOJNO UČENJE (reševanje domače naloge, utrjevanje in poglabljanje znanja, branje …)

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
(razvijanje ustvarjalnosti na različnih področjih – likovno, oblikovno, glasbeno, gibalno …)

V času podaljšanega bivanja učenci obiskujejo številne interesne dejavnosti organizirane s strani šole in tudi zunanjih izvajalcev.

OBVESTILA STARŠEM

Kontaktna številka za sporočila učiteljem OPB:

01/89-71-242 (tajništvo OŠ Gabrovka)

01/89-72-011 (šola Dole)

– Prijava – Vpisni list OPB

Nagovor in kodeks OPB

(Skupno 889 obiskov, današnjih obiskov 1)