Spoštovani starši!

Na podlagi 8. člena Zakona o šolski prehrani-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in spremembe) morajo starši ali skrbniki  učenca, ki obiskuje osnovno šolo, oddati oziroma vložiti prijavo na šolsko prehrano za naslednje šolsko leto v mesecu juniju.

Pri položnici za obračun prehrane za mesec maj 2020 boste prejeli obrazec PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO. V prvem delu obrazca dopolnite podatke o vlagatelju in učencu. V drugem delu dodajte križec obroku, katerega bo vaš otrok jedel ter datum pričetka prevzema prvega želenega obroka. Če želite, da vaš otrok prejema določen obrok le določene dneve, to napišite v obrazcu poleg želenega obroka.

V primeru, da obrazce ne boste prejeli, ga lahko dobite tukaj  – PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO

Cene obrokov bodo enake kot v tem šolskem letu. Ceno malice določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kar pomeni, da se ta lahko v začetku naslednjega šolskega leta spremeni.

Vsa nadaljnja navodila oziroma obveznosti in pravice vlagatelja prijave v zvezi s prehrano (odjave, naknadne prijave, javljanje sprememb, odjave v primeru odsotnosti otroka, itd.) lahko bolj natančno preberete na spletni strani šole v Pravilniku o šolski prehrani Osnovne šole Gabrovka – Dole.

Vedno lahko vložite spremembo prijavljenega obroka na obrazcu Prijava učenca na šolsko prehrano, ki pa začne veljati z naslednjim dnem od prejema pisnega obvestila v upravo Osnovne šole Gabrovka – Dole, na naslovu Gabrovka 30, 1274 Gabrovka.

Če želite prijavljen obrok odjaviti za nedoločen čas, to sporočite na obrazcu Odjava učenca od šolske prehrane, katerega lahko najdete na spletni strani šole ali ga dobite v tajništvu šole. Odjavo prične veljati z naslednjim dnem od prejema prej omenjenega obrazca v upravo Osnovne šole Gabrovka – Dole.

Prosimo vas, da izpolnjen obrazec oziroma prijavo na šolsko prehrano in en izvod pogodbe OBVEZNO vrnite najkasneje do 17. 6. 2020 po pošti, po e-pošti na o-gabrovka.lj@guest.arnes.si ali osebno v tajništvo šole. Prijavo lahko otrok prinese tudi razredniku.

Za bodoče prvošolce pričakujemo vračilo izpolnjenega obrazca oziroma prijavo na šolsko prehrano in en izvod pogodbe do najkasneje do 24. 6. 2020.

Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01/89 71 242.

Ravnatelj Igor Hostnik, prof.

(Skupno 212 obiskov, današnjih obiskov 1)