Predmet razpisa je Izbira dobaviteljev za sukcesivno dobavo živil.

Razpis je razdeljen po naslednjih sklopih:

 1. SKLOP – SVEŽE MESO IN MESNI IZDELKI
 2. SKLOP – PERUTNINA TER PERUTNINSKI IZDELKI
 3. SKLOP – SVEŽE IN ZMRZNJENE RIBE TER RIBJI IZDELKI
 4. SKLOP – MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
 5. SKLOP – KRUH, ŽITA IN IZDELKI IZ ŽIT
 6. SKLOP – TESTENINE
 7. SKLOP – SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
 8. SKLOP – SUHO SADJE IN ZELENJAVA
 9. SKLOP – KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
 10. SKLOP – SOKOVI, ČAJI IN OSTALI NAPITKI
 11. SKLOP – ZAMRZNJENO SADJE, ZELENJAVA IN IZDELKI IZ TESTA
 12. SKLOP – ZAČIMBE
 13. SKLOP – OSTALO PREHRAMBENO BLAGO

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi vse potencialne ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za sukcesivno dobava živila za potrebe Osnovne šole Gabrovka – Dole s sklenitvijo pogodbe za obdobje 24 mesecev.

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Rok za oddajo ponudbe je dne 28. 2. 2019 do 12. ure  preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 .

Ostale podrobnosti razpisa lahko vidite v razpisni dokumentaciji:

Razpisna dokumentacija (30.1.2019) – Popravek št. 1 (Možnost variantnih ponudb str. 9)

Obrazci (24.1.2019)

Obrazec 11 in 12 – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc (odklenjen)

Obr. 4 in Obr. 5 – Ponudba (30. 1. 2019) (V tem dokumentu je tudi Rekapitulacija ponudbe – obr. 5) Popravek št. 1 (3. sklop – popravek razpisanih zahtev pri artiklih)

Obrazec ESPD

Navodila za oddajo ponudbe v sistemu e-JN za ponudnike – ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

(Skupno 296 obiskov, današnjih obiskov 1)