Spoštovani!

Naročnik OŠ Gabrovka – Dole vabi vse potencialne ponudnike, da predložijo svojo ponudbo. Predmet povpraševanja je

OBNOVA KUHINJE Z DOBAVO IN VGRADNJO KUHINJSKE OPREME na lokaciji Dole pri Litiji 28, 1273 Dole pri Litiji.

 

Predmet povpraševanja se bo izvajalo v sklopu del po gradbenem dovoljenju št. 351-132/2018-9 in s PZI načrtom strojnih inštalacij št. 180215, ki jih je izdelal Rapid d.o.o. Radeče. V skladu z načrtom mikrolokacij priključkov strojnih in el. inštalacij ponudnika se bo dopolnila dokumentacija za obnovo prostora kuhinje. Ponudnik se bo moral koordinirati  s projektantom in izvajalci gradbenih in strojnih del pri obnovi in rekonstrukciji objekta PŠ Dole pri Litiji. Ponudnik mora v ponudbi predvideti in izvedeti vsa morebitna kasnejša gradbena in obrtniška dela.

Predviden rok o izvedbi del je do 31. 8. 2019 oziroma v skladu s potekom ostalih gradbenih del v kuhinjskih prostorih (prostor pripravljen s strani izvajalca rekonstrukcije in obnove stavbe).

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudnik  lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del.

Popolna ponudba se šteje ko ponudnik predloži naslednje obrazce:

PONUDBA (Ponudba je sestavljena iz treh zavihkov, in sicer: osnovni podatki ponudnika, Ponudba-1, Ponudba-2. Pri zavihku Osnovni podatki ponudnika vnesite podatke za lažjo komunikacijo in pripravo pogodbe. Pri zavihku Ponudba-1 vnesite vašo številko dokumenta, datum veljavnosti ponudbe in datume ter ga natisnite, podpišite in žigosajte. Pri zavihku Ponudba-2 so nanizani artikli s specifikacijo. V kolono 4 vnesite ustrezne vrednosti. Vse dokumente ustrezno izpolnjene in v pdf. obliki pošljite kot je navedeno v nadaljnjih navodilih) . Veljavnost ponudbe mora biti 90 dni – Ponudba – Kuhinjska oprema (3.6.2019).xls (popravljeno dne 3.6.2019) in Načrt postavitve (31.5.2019)  Za lažjo pripravo ponudbe si lahko ponudnik prostor ogleda. Za ogled prostora se dogovorite na telefonski številki 01/ 89 71 242, od 8. do 12. ure

Ponudbe pričakujemo do najkasneje 7. 6. 2019 do 12. ure na e-naslov o-gabrovka.lj@guest.arnes.si

Naročnik se bo po prejemu pravočasnih ponudb nato odločil za ponudnika, ki bo najugodnejši za naš zavod. Ter z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi del. Osnutek pogodbe  – Osnutek pogodbe (31.5.2019). Izbrani ponudnik bo dolžan naročniku, v roku 3 dneh od prejetega obvestila o izbiri ponudnika, predložiti Načrt mikrolokacij priključkov strojnih in električnih instalacij.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. številki 01/89 71 242.

(Skupno 130 obiskov, današnjih obiskov 1)