11. 5. 2020 – 15. 5. 2020

 

Pozdravljeni,

Pričenja se še zadnji teden, ko bomo imeli v celoti pouk le na daljavo. Naslednji ponedeljek pa se vidimo v šolskih prostorih na DOLAH.

Slovenščina

V ponedeljek se ob 9. uri dobimo preko ZOOMa. Skupaj bomo rešili naloge v delovnem zvezku na strani 71.

Prilagam učni list o nadpomenkah in protipomenkah – Nasprotja in nadpomenke

Reši tudi naloge v delovnem zvezku na strani 72 in 73.

Preberi pravljico Miška si kuje srečo – Miška si kuje srečo.

Glavna tema pravljice je sreča. Na sredino zvezka napiši sreča in okoli nariši, kateri predmeti vse prinašajo srečo. Res pa je, da je vsak svoje sreče kovač. O tem je slišala tudi mala miška, preberite, kaj je naredila.

Odgovori na spodnja vprašanja, odgovore zapiši v zvezek:

Književne osebe

 • Katere književne osebe smo srečali v pravljici?
 • Katera je glavna književna oseba? Zakaj?
 • Katere so stranske književne osebe?
 • Je kovač prijazen? Kako to veste?
 • Je miška prijazna? Kako to veste?
 • Ali je bila miška pred začetkom pravljice srečna miška?

Književno dogajanje

 • Miška je sklenila, da si bo čisto zares in povsem sama skovala srečo. Kako je to
 • naredila? In zakaj?
 • Ali mislite, da miška potrebuje srečo? Zakaj?

Poglabljanje doživetja

 • Nadaljevanje pravljice

Kaj misliš, kako se je pravljica nadaljevala in zaključila?  Zapiši, kaj se je miški zgodilo potem.

 

Matematika

Najprej ti pošiljam učne liste s poštevanko, besedilnimi nalogami in številskimi izrazi:

Čakata pa nas dve uri z naslovom Liter, deciliter. Za obe uri se bomo dobili preko ZOOMa, torej v ponedeljek bomo nadaljevali po slovenščini in v torek ob 9. uri.

V četrtek bomo ocenjevali poštevanko. Začeli bomo ob 9. uri zjutraj, in sicer posamično. Tabela, v katero se boste vpisali, vas čaka v spletni učilnici.

  

Spoznavanje okolja

V delovnem zvezku si preberi o vremenu in padavinah na strani 90 in reši križanko na naslednji strani. Izdelaj dežemer. Enega smo naredili že v šoli, doma si naredi novega in ga postavi za eno uro na dež (napovedano je za ponedeljek in torek). Po eni uri prelij tekočino v merilno posodo in odčitaj, koliko dežja je padlo v eni uri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglej si spodnje videoposnetke:

Kako nastane oblak? https://www.youtube.com/watch?v=0Gyywf3P4FQ

Tornado v steklenici https://www.youtube.com/watch?v=LQz_p41KV_s

Mavrica v vodi https://www.youtube.com/watch?v=FCvVClghCMY

Lahko se kakšen poskus izvedete tudi sami (s pomočjo staršev). J

 

Glasbena umetnost

Naučite se pesem Sonce. V ponedeljek, ko pridemo v šolo, jo bomo skupaj zapeli.

Oglejte pa si še kratek posnetek orkestra: https://www.youtube.com/watch?v=IiWDCAHf9QI

Katere inštrumente že poznate?

Šport

Nogometne igre:

Stožca (plastenki) postavi 1 m narazen – naredi vratca. Stopi tri korake stran od vrat. Z nogo si vodi žogo, tako da gre žoga skozi vrata. Brcaš na različne načine – z notranjo stranjo stopala, z zunanjo stranjo, s prsti. Razdaljo med stožcema postopno zmanjšuj ali pa povečuj svojo razdaljo od stožcev.

– Stožca postavi k steni dva metra narazen. Streljaj petkrat na gol (žoga mora iti po tleh, ne po zraku). Koliko golov si uspel dati? Lahko se igraš z bratom/sestro/starši in je v igri en strelec in en vratar.

– Brcanje žoge v tarčo na steni. Po odboju žoge od stene žogo zaustavi z nogo. Brcaj z notranjim delom stopala.

Igre v naravi – poligon (oglej si posnetek in izdelaj poligon v naravi)

https://www.youtube.com/watch?v=uStJFxDrYGE&feature=youtu.be

 

Dopolnilni pouk

Vaje na Moja matematika (vsi)

Branje (Neja, Nika, Jure)

Prepis besedila (Maks, Tilen) – izberita si eno besedilo in ga prepišita

 

Migajmo skupaj – Zlati sonček (pošljite posnetek)

 • rolanje – kotalkanje ali drsanje: prestopanje v poljubno stran po krogu s polmerom dva do tri metre, otrok naj prestopa vsaj dva kroga, ne da bi se pri tem ustavil ali padel

ALI

 • vožnja s kolesom: otrok dvakrat prevozi osmico, ne da bi stopil na tla, bistveno spremenil smer ali celo padel; polmer enega kroga naj bo približno tri metre.

4. 5. 2020 – 8. 5. 2020

 

Pozdravljeni!

Upam, da ste se malo odpočili in nabrali nove energije za še zadnja dva meseca. Mogoče, pa se bomo le še kaj videli tudi v šoli.

MATEMATIKA

Pri matematiki smo z liki in telesi zaključili. Ta teden pa začnemo s števili do 1000. Oglejte si kratko razlago enic, desetic, stotic in tisočic na spletni strani https://www.youtube.com/watch?v=55g7IBfBn1I in rešite naloge v delovnem zvezku na straneh 13, 14 in 15.

Do sedaj smo računali le do 100, spoznajmo pa se še s števili do 1000.

Izdelaj kartončke in na vsakega zapiši po eno stotico (100, 200, 300, …).

S kartončki reši naslednje naloge:

 • Razporedi jih po velikosti od najmanjšega števila do največjega in obratno.
 • Izberi števila 200, 500, 700, 900 in dvigni kartonček z največjim številom.
 • Izberi kartončke s števili, manjšimi od 300.
 • Izberi število s števili, večjimi od 600.
 • Izberi kartončke s števili, ki so hkrati večji od 200 in manjši od 500.

Oglej si videoposnetek Števila do 1000 https://www.youtube.com/watch?v=_zRA6_aEIek.  Reši naloge v DZ na strani 16, 17 in 18.

Reši tudi učne liste – poštevanka za cel teden (Na koncu tedna mi pošlji rešen list.)

SLOVENŠČINA

Pri slovenščini sledi tema Od kod? Kje? Kam?. Oglej si PPT predstavitev – KJE, KAM, OD KOD in reši naloge v delovnem zvezku na strani 67.

Spoznali smo že nadpomenke in podpomenke. Na naslednji PPT predstavitvi, pa imaš predstavljene še besede z enakim in nasprotnim pomenom – BESEDE Z ENAKIM IN NASPROTNIM POMENOM. Oglej si ga in reši naloge v delovnem zvezku na strani 68 in 69.  Reši učni list – Besede z enakim in nasprotnim pomenom.

V berilu (priloženo) preberi pravljico Moj dežnik je lahko balon. Preberi pravljico in sledi spodnjim navodilom:

Prepogni list papirja, da dobiš dve polovici.

Na levo stran lista prepiši povedi, ki so jih izrekli odrasli.

Jelka poskuša, da odraslih ne bi videla in slišala. Iz katerih povedi je to razvidno?

Te povedi prepiši na desno polovico prepognjenega lista. Zdaj razmislite, zakaj Jelka to  počne.

 • Kaj je značilno za povedi, ki ste jih napisali na levo stran lista? Kje se to dogaja?
 • Kaj je značilno za povedi, ki ste jih napisali na desno stran lista? Kje se to dogaja?
 • Se podobno, kar ste napisali na levo stran, dogaja tudi pri vas doma? Pripovedujte.
 • Se podobno, kar ste napisali na desno stran, dogaja tudi vam? Pripovedujte.
 • Nazadnje je Jelka odločila, da je njen dežnik lahko balon. Kaj mislite, kam je odpotovala
 • z njim?
 • Kakšni so po vašem mnenju odrasli v tisti deželi?

V zvezek nariši deželo Klobučarijo.

Za konec tega tedna pa boš sam napisal pravljico. Spomni se na vse pravljice, ki smo jih brali ali, ki si jih bral sam in se spomni, kaj je značilno (pravljična števila, čarobni predmeti, izmišljene osebe, prostor in čas nista določena, čudežnost, …) POŠLJI MI PRAVLJICO, DA JO PREGLEDAM IN POPRAVIM. POTRUDI SE!!

SPOZNAVANJE OKOLJA

Ta teden, bo teden poskusov. Oglej si prvi poskus na strani 9 v Mali knjižici poskusov in opazovanj. Izvedi poskus, slikaj, kako si pripravil (lahko tudi posnameš) in mi pošlji.

Na strani 14, v Mali knjižici opazovanj in poskusov, imaš vrtopir. Izdelaj ga in sledi navodilom.

Ta teden se pogovarjamo o gibanju. V delovnem zvezku, si na strani  89 preberi, kaj je to gibanje.

Za konec tedna pa si oglejmo še vremenske pojave in padavine. V Mali knjižici opazovanj, na strani 20, je tabela, ki jo boš izpolnjeval en teden. V delovnem zvezku, na strani 90, pa si preberi nekaj o vremenu in padavinah. Po televiziji si oglej vremensko napoved in si zapiši ali je bilo vreme res takšno, kot so napovedali. Poišči vremensko napoved tudi v časopisu ali na spletu in jo prilepi v zvezek.

GLASBENA UMETNOST

Vadi izbrano pesmico. V četrtek se dobimo preko ZOOM-a. Dobili se bomo po trije/štirje skupaj in mi boste pesmico zapeli, prikazali ritmično ali inštrumentalno spremljavo.

ŠPORT

Še vedno je zelo pomembno, da se zjutraj razmigamo. Vsak dan izvedi gimnastične vaje. Kako ti gre obvladovanje žoge z nogo?

Izvedi delo po postajah:

 1. postaja: Zadeni gol

Žogo brcaš v gol (pravi, če ga imaš ali narejen iz vej, …). Brcaš na različne načine (z notranjim, zunanjim delom stopala, prsti). Postopoma povečuješ razdaljo.

 1. postaja: Podiranje kijev

Podiraš postavljene kije (plastenke polne vode/peska).

 1. postaja: Okrog kojev/plastenk

S kiji oblikuješ »progo«. Z nogo vodiš žogo po progi.

 1. postaja: Zadeni okvir/škatlo/tarčo na steni

Ciljaš v okvir škatle, v prevrnjene škatle ali tarčo, narisano na steni.

NOGOMETNE IGRE:

LUM

Navodila za delo pri LUM so TUKAJ.

DOPOLNILNI POUK

Izberi si eno izmed spodnji možnosti:

 • branje,
 • vaje za utrjevanje poštevanke (Moja matematika),
 • prepis besedila

MIGAJMO SKUPAJ

Interesna dejavnost je namenjena tudi osvojitvi Zlatega sončka. Prilagam navodila za izvedbo vaje. Prosim, če se posnamete in mi pošljete, saj bomo le tako, lahko izvedli dejavnosti v okviru Zlatega sončka.

 1. RAZRED

spretnost z žogo: z razdalje dveh metrov desetkrat zapored vrže žogo z eno roko ob rami v steno in jo ujame

20. 4. 2020 – 24. 4. 2020

LUM

DEŽELA VZORCEV

Likovna tema: risanje vzorcev

Likovni problem: barvna polja

Likovni motiv: podeželje

Danes boš narisal svojo vas – hribe, polja, drevesa, hiše… vse kar obkroža tvoj dom. Najprej s svinčnikom.

Polja boš razdelil na njive in vsaka bo imela svoj vzorec. Tudi krošnje dreves razdeli na polja.

VZOREC je niz črt in oblik, ki se ponavlja v določenem zaporedju.

Uporabi različne črte – ravne, cikcak, vijugaste, polkrožne, krožne, trikotne… naredi čimbolj raznoliko in uporabi močne barve in velike kontraste, da bo slika bolj živahna in zanimiva.

Barvaj z barvicami in flomastri. Če želiš kaj poudariti, pobarvaj s flomastri, nežnejše stvari pa z barvicami.

14. 4. 2020 – 17. 4. 2020

 

Pozdravljeni,

Upam, da ste prijetno preživeli pretekle praznike in da ste si nabrali novih moči.

Ta teden je malo krajši, saj je bil včeraj praznik. Teden bomo sicer začeli s polno paro, vendar nas v petek čaka športni dan.

Navodila za pouk na daljavo – 5. teden za 3.D

Učni list – Spoznavanje okolja Živim zdravo, 14. 4. 2020

učiteljica Vanja

6. 4. 2020 – 10. 4. 2020

 

Pozdravljeni v novem tednu.

Ta teden bomo potrebovali rdeč in zelen kartonček in zelo dobro pripravljeno desno roko, da mi boste pomahali v kamero. Pa kar začnimo od začetka. O predmetu, ki je obarvan rdeče, bomo skupaj klepetali preko videokonference ZOOM. Ta teden bi se dobili trikrat, potem pa se bomo dogovorili za naprej. Dobili bi se ob 9. uri.

V ČETRTEK, 9. 4. 2020, BOMO IZVEDLI GOVORNI NASTOP PREKO ZOOM VIDEOKONFERENCE.

6. 4. 2020, ponedeljek

Pri spoznavanju okolja se bomo še naprej pogovarjali o človeškem telesu in temi Živim zdravo. Učno snov imate predstavljeno na PPT projekciji Živim zdravo – Živim zdravo . Za »domačo nalogo« pa v delovnem zvezku na straneh 84 in 85.

 

Ob 9. uri se dobimo na »sestanku« preko ZOOMa. Sledi slovenščina.

Poklepetali bomo o lutkovni predstavi in si prebrali pesem z naslovom Smehasta pesem. Pripravite zvezke in kopijo pesmi, da boste lahko brali z mano.

Pri matematiki smo za nekaj časa zaključili s poštevanko. Končno, a ne? Malo je potrebno ponoviti še seštevanje in odštevanje do 100, zato te danes čaka delo v delovnem zvezku na straneh 96 in 97.

Seveda pa ne pozabi, da je potrebno narediti tudi kaj za svoje telo in svoje zdravje. Zjutraj začnemo z jutranjo telovadbo (gimnastične vaje ali telovadba ob glasbi), potem pa ponovi vodenje žoge in met v cilj. To pomeni, da si pripraviš tarčo (plastenko, kamen, …) in ciljaš v njo, tarčo si lahko narišeš na kakšen karton in ciljaš v pravo tarčo, lahko pa je tarča tvoj soigralec in si podajata žogico na način, kot bi metal v tarčo.

7. 4. 2020, torek

Danes delate samostojno, jutri pa se spet slišimo.

Pri spoznavanju okolja se še vedno pogovarjamo o tem, kako živeti zdravo. Oglej si PPT predstavitev – ŽIVIM ZDRAVO  in reši naloge v delovnem zvezku na strani 86.

Tudi pri slovenščini se bomo pogovarjali o skrbi za zdravje. Preberi si besedila v delovnem zvezku in reši naloge na straneh 54, 55 in 56.

Pri matematiki bomo še malo ponavljali. Rešite še naloge v delovnem zvezku na straneh 97 in 98.

Vsi zelo radi poslušamo različno glasbo. Glasbo pa delimo na različne zvrsti. Mogoče že poznaš katero? Oglej si PPT predstavitev in izvedel boš. O tem se bomo pogovarjali celoten teden.

DOPOLNILNI POUK – Dobro razmisli, kaj ti gre najslabše oziroma kaj misliš, da bi moral še dodatno vaditi. Napiši na listek. Pošlji mi ga in skupaj bova poiskala rešitev

8. 4. 2020, sreda

Ker je bilo včeraj veliko dela pri slovenščini, je danes ne bo. Se pa pridno pripravljaj na govorni nastop za jutri.

Ob 9. uri se dobimo na »sestanku«. Danes nas čakajo TELESA – Učno gradivo.

Za danes zelo lepo in prijetno vreme napovedano je. Izkoristi ga, pojdi v naravo na sprehod, izvedi gimnastične vaje na sprehodu, doma pa ciljaj z žogico v kotalečo žogo in ciljaj v žogo, ki je pri miru.

9. 4. 2020, četrtek

Danes je zelo pomemben dan. Izvedli bomo govorni nastop. Se vidimo na »sestanku«.

Pri matematiki pa boste danes sami oziroma s pomočjo učnega gradiva raziskovali like – LIKI.

10. 4. 2020, petek

Pri spoznavanju okolja bomo počasi zaključili s temo človeško telo in skrb za zdravje. Ponovi ob PPT projekciji – Živim zdravo  in reši naloge v delovnem zvezku na straneh 87 in 88.

Danes pa slovenščina na malo drugačen način. Poslušali boste radijsko igro z naslovom Palčica. Zgodbo boste nato tudi prebrali v berilu. Odgovorite na vprašanja na straneh 84 in 85.

Tudi petek je potrebno pričeti z jutranjo telovadbo. Sam si izberi, kaj ti je najbolj všeč – gimnastične vaje ali telovadba ob glasbi. Danes si podajajte žogo na različne načine. Koliko načinov se spomnite? Sporočite mi.

In še malo za zabavo malo zares. Pošiljam vam igro Gibaj se kot …

Igra vsebuje mreže kocke, ki jih morate izrezati in sestaviti ter igralno podlago. Navodila so priložena, lahko pa si jih izmislite tudi sami. Zabavajte se.

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

 

Spoštovani učenci/ke in starši!

In tako je minil tudi drugi teden učenja in poučevanja na daljavo. Spodaj vam pošiljava navodila za delo za celi teden. in sicer:

LUM

Navodilo za izdelavo – BUTARICE

Navodilo za izdelavo – velikonočna dekoracija

Uspešno in prijetno delo še naprej ter ostanite zdravi,

učiteljici Mateja

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

Spoštovani učenci/ke in starši!

Prvi teden učenja in poučevanja na daljavo je za nami. Spodaj vam pošiljam navodila za delo za naslednji teden.

Uspešno in prijetno delo še naprej ter ostanite zdravi,

učiteljica Vanja

 

SLOVENŠČINA

Ta teden boste raziskovali manjšalnice. Rešite v delovnem zvezku strani od 49 do 51. Spodaj je dodan še krajši učni list z dodatnimi vajami za utrjevanje. V berilu, ki sem vam ga priložila, preberite zgodbo o Popravljalnici igrač. Seveda pa mi ne pozabite poslati domačega branja.

Učni list – Manjšalnice

Zgodba – Pospravljalnica igrač

MATEMATIKA

Že prejšnji teden smo pričeli s številskimi izrazi. Ta teden nadaljujemo s to temo. Rešite v delovnem zvezku naloge na straneh od 92 do 95. Na PPT predstavitvah pa je pripravljen tudi zapis v zvezek in nekaj dodatnih nalog.

Učno gradivo – ŠTEVILSKI IZRAZI 2

SPOZNAVANJE OKOLJA

Prejšnji teden smo se pogovarjali o odpadkih. Skupaj smo ugotovili, da je potrebno odpadke ločevati v posamezne zabojnike. Ugotovili pa smo tudi, da imajo nevarni odpadki posebne oznake, na katere moramo biti zelo pozorni. Ta teden boste iz odpadne embalaže, ki jo lahko uporabimo še za kaj drugega, izdelali marioneto.

Pogovarjati pa se bomo začeli tudi o človeškem telesu. Oglej si v delovnem zvezku strani 81, 82 in reši naloge.

Pomagaj si s PPT predstavitvijo – ČLOVEŠKO TELO

ŠPORT

Jutranja telovadba je zelo pomembna za začetek dneva.

Zapleši ob posnetku https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE

Ko končaš z vsemi obveznostmi za šolo, pa teči 5 krogov okoli hiše, poišči palico, jo položi na tla in jo sonožno preskakuj, lahko tudi po eni nogi. Igraš lahko nogomet ali si podajate žogo na različne načine. Ko bo lepo vreme, se vozi s kolesom ali pojdi na sprehod in poišči kakšno drevo za plezanje, kamenje, hlode za skakanje in hojo po njih, …

Pomagaj staršem pri gospodinjskih opravilih in spomladanskih opravilih okoli hiše.

GLASBA

Spoznaj tolkala. Prilepi sliko tolkal v zvezek ali jih preriši.

Poslušaj posnetke:

https://www.youtube.com/watch?v=bf8HnhxB6OE (povzeto 22. 3. 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=wuIdKobdk7g (povzeto 22. 3. 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=nQjjHjcjzb0 (povzeto 22. 3. 2020)

TOLKALA:

LUM

Likovni motiv: REGRATOVE LUČKE

Likovna tehnika: odtiskovanje

Likovna tema: svetlo na temno

Poišči temnejši papir – ni pomembno, kakšne barve in kako velik, samo da je temen.

Odtiskoval boš regratove lučke. Potreboval boš tulce wc papirja, škarje, malo vate, palčke za ušesa in belo barvo. Najprej zareži rob tulca na 3 mm široke trakove in jih zapogni navzven, da dobiš »rožico«.

Pomoči jo v belo barvo, ali pa s čopičem namaži »listke«. Potem jo odtisni na temen papir večkrat, da dobiš nekaj regratovi lučk. V sredino odtisni rob zamaška. Doriši s čopičem stebla in z vato odtiskuj (po želji) regratova semena, ki jih je odpihnil veter.

Lahko dodaš še kaj rumenega ali svetlo zelenega naokrog, da bo videti kot travnik.

Postopek lahko ponoviš na več papirjih, ki so drugačne barve, in se odločiš, na katerem regratove lučke izgledajo najbolje.

Na tem filmčku si poglej, kako se to dela:

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y

Veliko veselja!

 

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

LUM (ponedeljek in četrtek)

DOMIŠLJIJSKA RISBA

Motiv: »Fantastična žival« ali »Začarana hiša«

Likovna tehnika: Risba s flomastri

Likovni problem: Črta in ploskev

Časovnica: delo za 2 uri (ena ura v ponedeljek, 16. 3 in ena ura v sredo, 18. 3.)

Navodila za žival: Vzemi svinčnik in na risalni list nariši žival, kakršno si predstavljaš, da bi jo lahko srečal v sanjah, v pravljici ali v risanki. Lahko je kakšni resnični živali podobna, ni pa nujno. Lahko je kombinacija različnih resničnih živali. Lahko ima peruti in luske in dlake, lahko ima krila in rep, kremplje in plavuti… lahko bruha ogenj, lahko diha oblake, lahko je prijazna, lahko je nesramna, lahko je oboje hkrati.

Lahko leti, plava, se plazi, je v kaj oblečena… Lahko živi na gori, pod zemljo, na oblakih, pod vodo… Nariši jo do vsake podrobnosti in prevleci risbo, ko je končana, z barvnimi flomastri.

Če imaš doma vodene barve, jo tudi pisano pobarvaj. Če nimaš, lahko za barvanje uporabiš barvice ali voščenke. Pobarvaj tudi okrog živali (ozadje). Na koncu daj svoji živali tudi ime.

Navodila za hišo: S svinčnikom na risalni list nariši tako hišo, v kateri bi se takoj vselil. Pa naj bo nenavadna, kot iz kakšne pravljice ali risanke. Vendar naj bo narejena prav zate. Naj ima take stvari, ki v resnici niso mogoče, recimo oblak namesto strehe, liziko namesto dimnika, oči namesto oken, na vrtu lahko rastejo dežniki namesto rož… gotovo se boš spomnil še boljših stvari.

Nariši tudi, kje stoji in kdo v njej stanuje.

Nariši do najmanjših podrobnosti. Potem prevleci risbo z barvnimi flomastri. Z vodenimi barvami raznoliko pobarvaj. Če nimaš vodenih barv, lahko uporabiš tudi barvice ali voščenke. Rahlo pobarvaj tudi okrog hiše (ozadje).

(Skupno 3.409 obiskov, današnjih obiskov 1)