Predmet razpisa je Sukcesivna dobava prehrambnega blaga konvencionalna in ekološka živila.

Razpis je razdeljen po naslednjih sklopih:

 1. SKLOP – SVEŽE MESO IN MESNI IZDELKI
 2. SKLOP – PIŠČANJČJE IN PURANJE MESO TER PERUTNINSKI IZDELKI
 3. SKLOP – SVEŽE IN ZMRZJENE RIBE TER RIBJI IZDELKI
 4. SKLOP – JAJCA
 5. SKLOP – MED
 6. SKLOP – MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
 7. SKLOP – ŽITA IN IZDELKI IZ ŽIT
 8. SKLOP – TESTENINE
 9. SKLOP – KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI
 10. SKLOP – SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
 11. SKLOP – SUHO SADJE IN ZELENJAVA
 12. SKLOP – EKO SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
 13. SKLOP – ZAMRZJENO SADJE, ZELENJAVA IN IZDELKI IZ TESTA
 14. SKLOP – KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
 15. SKLOP – SOKOVI, ČAJI IN OSTALI NAPITKI
 16. SKLOP – ZAČIMBE
 17. SKLOP – OSTALO PREHRAMBENO BLAGO

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi vse potencialne ponudnike, da oddajo svojo ponudbo za sukcesivno dobava prehrambnega blaga konvencionalna in ekološka živila za potrebe Osnovne šole Gabrovka – Dole s sklenitvijo pogodbe za obdobje 48 mesecev.

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Rok za oddajo ponudbe je dne 29. 8. 2016 do 12. ure na naslov: Osnovna šola Gabrovka – Dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka.

Ostale podrobnosti razpisa lahko vidite v razpisni dokumentaciji:

Razpisna dokumentacija (26.8.2016) – popravek na straneh 7. in v prilogi 18

Obrazci (28.7.2016)

Ponudba (24.8.2016) – popravek 1 v sklopih 1., 2., 3., 10. in 11.

 

(Skupno 109 obiskov, današnjih obiskov 1)