Spoštovani.

Teče šesti teden izobraževanja doma. Na  naši šoli smo z izobraževanjem na daljavo začeli takoj s ponedeljkom, 16. 3. 2020. Večina učencev se je vključilo v delo že s prvim dnevom, nekateri so za začetek potrebovali malo več časa.

Marsikateremu učencu je bilo potrebno pomagati pri vzpostavitvi pogojev za tako delo. Starši ste imeli pri tem neprecenljivo vlogo. Tistim učencem, za katere smo vedeli, da potrebujejo pomoč pri vzpostavitvi ustreznih komunikacij, ali ste nam to sporočili starši, smo pomagali. Za najbolj pereče probleme so učitelji poiskali donatorje za opremo, posodili smo nekaj šolskih računalnikov, pomagali smo z namestitvami ustreznih programov in komunikacijskih kanalov. V kolikor so še vedno težave, ki jih sami ne morete razrešiti, nas obvestite. Poskušali bomo pomagati z nasveti in tudi posojanjem opreme v okviru naših možnosti.

Ves čas spremljamo delo posameznih učencev. Če smo opazili, da se nekdo ne vključuje v vsakdanje delo, smo z učencem ali s starši poiskali stik. Ko smo opazili, da ima težave pri organizaciji dela ali pri usvajanju znanja, mu je pomagal učitelj predmeta, po potrebi tudi ostali strokovni delavci. Na tak način ste imeli veliko neposrednih stikov z razredniki, učitelji posameznih predmetov in svetovalo delavko. V prvih dveh tednih je potekalo prilagajanje na nove razmere, v naslednjih tednih je delo postalo že vsakdanje. Dosedanji čas je bil namenjen ponavljanju in utrjevanju temeljnih znanj in veščin ter usvajanju novih znanj prilagojenih danim razmeram.  V zadnjih tednih pa je potekalo tudi preverjanje znanja. Pri tem so učitelji precej pozornosti posvetili spoznavanju in privajanju učencev na načine preverjanja, ki so izvedljivi v trenutnih razmerah. Da pa bomo lahko šolsko leto uspešno zaključili, je potrebno znanje in pridobljene veščine v tem obdobju tudi oceniti, na koncu leta pa tudi zaključiti ocene. Glede na to, da razmere še zdaleč niso običajne, je na tem področju ministrstvo sprejelo sklep, s katerim so prilagodili pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in napredovanju učencev v osnovni šoli. Vsak učenec mora pri vsakem predmetu v drugem polletju pridobiti najmanj eno oceno, skupno število ocen pri posameznem predmetu je lahko manjše. Na tak način bodo večjo težo pri zaključevanju imele pridobljene ocene pred sedanjimi razmerami. Skratka v maju bomo začeli z ocenjevanjem. Pri ocenjevanju bodo upoštevane izkušnje, pridobljene pri preverjanjih. Seznam rednih načrtovanih ocenjevanj bodo imeli učenci v spletnih učilnicah, ali pa ga bodo učitelji posredovali po spletni pošti (če delo poteka na ta način). Seveda se lahko učenci in učitelji dogovorijo za pridobivanje posamezne ocene tudi individualno, kar bo seveda še posebej dobrodošlo v primeru popravljanja ocen.

Nacionalni preizkusi znanja se v letošnjem letu ne bodo izvedli.

Šolski koledar ni spremenjen. V naslednjem tednu so predvidene počitnice. V času počitnic pouk ne bo potekal. Učenci naj izkoristijo čas za sprostitev, branje in aktivnosti v okviru družine. Lahko sicer nadoknadijo zaostanke, ki so se nabrali v preteklih dneh, vendar ne bodo imeli neposrednih stikov z učitelji.

Kot običajno v tem času pripravljamo organizacijo naslednjega šolskega leta. Izvesti moramo izbirni postopek za obvezne izbirne predmete in neobvezne izbirne predmete v okviru razširjenega programa. V spletnih učilnicah ali na spletnih straneh bomo objavili različne obrazce, preko katerih bodo učenci s pomočjo staršev sporočali svoje odločitve. Prosimo vas, da obrazce izpolnite do predvidenih rokov.

Glede na okoliščine menim, da pouk na domu teče zelo dobro. Predvsem zaradi sodelovanja med učenci, starši in učitelji. Prepričan sem, da bomo uspešno zaključili šolsko leto; od doma ali morda del tudi v šoli.

Hvala za ideje, sodelovanje, strpnost in vso vloženo energijo, ki ste jo prispevali, da lahko naši učenci uspešno napredujejo.

Ravnatelj: Igor Hostnik, prof.

(Skupno 229 obiskov, današnjih obiskov 1)