Spoštovani učenci in starši.

V zadnjih dveh mesecih potekajo komunikacije pretežno preko digitalnih kanalov. Prosimo vas, da nam na tak način posredujete tudi podatke, potrebne za organizacijo dejavnosti v naslednjem šolskem letu.

V spletnih učilnicah in na spletnih straneh posameznih razredov se nahajajo obrazci za izbiro neobveznih izbirnih predmetov v naslednjem šolskem letu in vključitev v podaljšano bivanje. V šolskem letu 2020/2021 bomo dejavnosti izvajali na podoben način, kot v preteklih dveh letih. V šolskih letih 2018/19, 2019/20 in 2020/21 v Osnovni šoli Gabrovka – Dole namreč izvajamo poskus »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli«. V času podaljšanega bivanja bomo izvajali različne dejavnosti s področja: zdravja, gibanja za dobro psihično in fizično počutje otrok, kulture in tradicije, ter drugih vsebin in dejavnosti, povezanih z obveznim in razširjenim programom življenja in dela šole. V posamezne dejavnosti znotraj razširjenega programa se bodo učenci prijavili naknadno.

Za učence letošnjega 3. razreda, v šolskem letu 2020/2021 učence 4. razreda, potrebujemo podpisano soglasje, da se strinjate z vključitvijo v tako organizirane oblike vsebin neobveznih izbirnih predmetov, kot jih določa poskus. Bistvena razlika je v tem, da se pri neobveznih izbirnih predmetih, ki jih izvajamo v poskusu, ne ocenjuje. Soglasje bodo učenci prinesli domov v papirni obliki.

Za učence letošnjega 6. razreda, v šolskem letu 2020/2021 učence 7. razreda, pa potrebujemo soglasje za vključitev v izvajanje drugega tujega jezika v tretjem VIO. Na naši šoli je to nemščina.

Prosimo vas, da obrazce izpolnite do ponedeljka, 1. 6. 2020 do 9. ure.

Za morebitna vprašanja smo vam na razpolago.

Ravnatelj Igor Hostnik

(Skupno 251 obiskov, današnjih obiskov 1)