Spoštovani učenci in starši.

Za uspešen začetek šolskega leta in čim daljše izvajanje pouka v šolskih prostorih, moramo zagotoviti, da zmanjšamo možnosti širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 virusom. O številnih potrebnih ukrepih ste informirani vsakodnevno preko medijev. Kljub temu vas moramo spomniti na nekatere ukrepe, predvsem pa kako bodo lahko izvajanj na našem zavodu.

Pouk bo potekal po modelu B. (Model B za osnovne sole, Model B za vrtce)

Nekaj poudarkov:

 • V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci.
 • Odrasle osebe (starejši od 15 let) morajo izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti in testiranja (PCT) Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21; https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021129.pdf ) ((Povzetek odloka). Izjeme so starši učencev od 1. do 3. razreda in osebe, ki pripeljejo otroka v vrtec ali šolo (Sprememba odloka_23_8_2021), morajo pa upoštevati vse ostale ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe.
 • Ob vstopu v šolo si mora vsak razkužiti roke.
 • Pri gibanju po skupnih prostorih je obvezna uporaba zaščitne maske
 • Po šoli se gibljemo kot v prometu – po desni strani.
 • Zunanji obiskovalci se javijo (pokličejo z domofonom) v tajništvo. Ob vstopu v zavod se vpišejo na seznam obiskovalcev. Starši, ki pripeljejo otroka v vrtec in starši 1. razreda prvi šolski dan, se ne vpisujejo.

Učenci:

 • Pri prihajanju v šolo lahko učenci počakajo na prostem. Po vstopu in razkuževanju rok učenec odide do garderobne omarice, kjer se čim hitreje preobuje in uredi svoje stvari.
 • Od garderobnih omaric odide v matično učilnico, kjer počaka na začetek pouka.
 • Ob vstopu v učilnico si vsak temeljito umije roke.
 • Učenci od 6. do vključno 9. razreda pri pouku uporabljajo zaščitne maske.
 • Učilnice zapuščajo zaradi uporabe sanitarij, menjave učilnic, odhoda na malico ali kosilo ali ob odhodu.
 • Zadrževanje in druženje na hodnikih in ostalih skupnih prostorih v mešanih skupinah iz različnih razredov ni dovoljeno. V primeru nujnih stikov je potrebno držati ustrezno varnostno razdaljo.
 • Po šoli se gibljemo kot v prometu – po desni strani.
 • Med izvajanjem športne vadbe se ne uporabljajo maske. Paziti je potrebno na minimalno razdaljo 3 m.
 • Med malico in kosilom se usedejo na določena mesta in vzdržujejo ustrezno razdaljo.
 • Pri pouku izbirnih predmetov in dejavnosti RaP-a, v skupinah, ki so kombinirane iz različnih oddelkov se znotraj prostora zadržujejo v skupini vrstnikov.
 • Po zaključku pouka čim prej odidejo domov. Na šolski prevoz počakajo v matični učilnici ali na prostem, na dogovorjenem mestu (dežurni učitelj). Pri prevozih upoštevajo navodila učiteljev in voznika. Tudi pri prevozih moramo namreč zagotavljati ustrezno zasedenost prevoza in upoštevanje ukrepov.
 • Učenci si ne izmenjujejo predmetov.

Organizacijski ukrepi:

 • Zagotovljeni bodo vsi potrebni sanitarni pripomočki, razkužila za roke in površine.
 • Pouk bo potekal pretežno v matičnih učilnicah. Menjave bodo zaradi uporabe specializiranih učilnic (računalnica, naravoslovje, knjižnica, tehnika, gospodinjstvo)
 • Pouk nekaterih predmetov se bo izvajal po fleksibilnem predmetniku, tako da se bo zmanjšalo dnevno število predmetov in potrebnih menjav učilnic in učiteljev.
 • Ob menjavi učilnic je potrebno razkužiti mize (učitelj razprši razkužilo, učenec ga pobriše s papirnato brisačko in jo odloži v koš).
 • Ob zaključku vsake ure učitelj odpre okna, ki naj bodo odprta ves čas odmora. Okna zapre učitelj ob prihodu k naslednji uri. Za odprtje okna lahko učitelj zadolži tudi učenca.
 • Po šoli se gibljemo kot v prometu – po desni strani.
 • Malica in kosila bodo organizirana tako, da bo možno upoštevati medsebojno razdaljo. Učenci 1. triletja bodo malicali v matični učilnici. Učenci 2. in 3. triletja bodo malicali v jedilnici, kjer bo zagotovljeno po eno nezasedeno mesto.
 • Kosilo bo potekalo v treh delih: 4. in 5. razred ob 12.15, 1. triletje ob 12:35, od 6. do 9. razreda pa od 13.05 dalje.
 • Pri pouku izbirnih predmetov in dejavnosti RaP-a, v skupinah, ki so kombinirane iz različnih oddelkov, se znotraj oblikujejo skupine iz istih oddelkov, ki se med seboj ne mešajo.

O ostalih prilagoditvah in ukrepih vas bomo sproti obveščali.

Lep pozdrav

Igor Hostnik, ravnatelj

 

 

(Skupno 153 obiskov, današnjih obiskov 1)